Våra värderingar

Tillsammans med dig vill vi öka ditt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande!

Trygghet

Trygghet innebär kontinuitet och lättillgänglighet. Du ska känna trygghet med de insatser som personalen ger. Personalen skall vara pålitlig, kompetent ,iaktta sekretess och utföra insatserna på ett säkert sätt.

Du kan också känna dig trygg med att vi följer de lagar och regelverk som styr vår verksamhet.

Kontinuitet

Personalens skall vara väl känd för kunden. Så få personer som möjligt svarar för de individuella insatserna.

Flexibilitet

Vi anpassar oss efter dina individuella förutsättningar och önskemål.

HemTrevnads personal har stort inflytande över sitt schema, vilket ger flexibilitet för både personal och kunder. Personligt ansvar och personliga initiativ i en positiv anda uppmuntras alltid.

Självbestämmande och integritet 

Du som är kund äger din egen tid. Det är du som bestämmer om hur, när och på vilket sätt du vill ha hjälpen utförd.. Du är vår chef, tillsammans blir vi ett arbetslag. Ditt hem är vår arbetsplats därför är det viktigt att vara lyhörd och visa respekt. Det är dina villkor som gäller.

Social samvaro och aktiviteter

Vi vill få dig att känna att du har en meningsfull vardag. Ditt välmående är betydelsefullt för oss och vår verksamhet. Vi kan vara ett bollplank, en god lyssnare eller en medmänniska som du hittar på positiva saker med.

Kvalitet

Genom vårt kvalitetsledningssystem säkerställer vi en hög kvalitet samt följer upp och kvalitetssäkrar oss själva. Vi har en god samverkan mellan kommunen, landsting, andra myndigheter och privata utförare.

Nya kunder

När vi möter en ny kund har vi alltid ett samtal där gärna dina anhöriga är välkomna. Vi går igenom behov, insatser, intressen, önskemål, etc. Under mötet görs en omvårdnadsplan (genomförandeplan). Planen skall innehålla individuell målsättning,omfattning,innehåll,arbetsfördelning och uppföljning av insatserna. Alla är vi olika individer med olika form av behov och insatser.

Mat och måltider

Vi tar hänsyn till varje individs förutsättningar. Rätt kost kan påverka sjukdomar, ålder och mediciner. Näringslära är ett väldigt viktigt verktyg för att du som kund ska må bra, samt att måltiden blir en trevlig och efterlängtad upplevelse. Som ett alternativ till den kylda maten från kommunen kan vi erbjuda mat från andra leverantörer, mat från olika restauranger/affärer, alternativt laga maten i din bostad.