Vår personal

Tillsammans med dig vill vi öka ditt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande!

Du är den viktigaste personen i vårt jobb!

Vi erbjuder individanpassad omsorg och service med välutbildad och kompetent personal som alltid har ett gott bemötande. Erfaren personal som utför sitt arbete omsorgsfullt och med respekt.

HemTrevnad har en hög kompetens med personal som har erfarenhet som sjuksköterska och enhetschef m.m. och som kan ge dig stöd och råd .